Kort om Guttas Campus

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsenter i ett år etter campen. Målgruppen er gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole. Engasjerte lærere og veiledere deltar på campen, og de møter guttene med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Guttene skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål.

Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppementoring to ganger i måneden gjennom året i 10. klasse, og individuelt etter behov gjennom første året på videregående skole. På mentorsenteret skal vi hjelpe guttene med å opprettholde og videreutvikle det de lærte om både fag og karakterstyrker på campen. Mentorsenteret er bemannet av staben i Guttas Campus.

Deltakelse er frivillig og gratis for guttene.

Vårt hovedmål er å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling, og å styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole.

Mål for den enkelte gutt:
- Øke motivasjonen for læring
- Utvikle gode arbeidsvaner
- Oppnå faglig, personlig og sosial vekst
- Oppleve trivsel og mestring

Campen er preget av aktivt læringsarbeid, klare forventninger og gjensidige avtaler. Alle lærings-aktivitetene har tydelig struktur og tydelige mål, og er tilpasset den enkelte gutt. Aktivitetene bygger på fem hovedprinsipper:

1. Vi forventer det beste – hver gang.

Mange av guttene vil sannsynligvis se på skole og læring som lite spennende og ha én eller flere uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; For lite søvn, mange timer foran dataskjermen, uregelmessige måltider eller for lite fysisk aktivitet. På campen vil guttene få minst 8 timers søvn, solide og sunne måltider, mye fysisk aktivitet, konkurranser og lek. Det legges stor vekt på positivt samvær og aktiviteter som gir energi.

2.  Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser.
Guttene skal finne ut, sammen med lærerne, hvordan de lærer best. Undervisningen er differensiert, og tilpasset den enkelte. Hovedmålet er å lære å lære.

3.  «Karakterstyrker» gjør den store forskjellen. Og de kan læres.
De syv karakterstyrkene vi arbeider kontinuerlig med er:

  • Selvkontroll
  • Viljestyrke

 

  • Sosial kompetanse
  • Engasjement
  • Takknemlighet
  • Nysgjerrighet
  • Optimisme

Dette er karakterstyrker som kan ha stor påvirkning på evnen til å lære og trives. Vi diskuterer hvilke karakterstyrker som er viktige og hvordan vi kan trene på å utvikle disse. Laglederne har i løpet av campen flere individuelle samtaler med guttene om hvordan de kan jobbe med sine karakterstyrker.

4. Du velger selv. Og ditt valg forplikter.
Guttene signerer en erklæring om at de deltar fullt og helt, samt godtar rammene for deltakelse. Foreldre signerer også denne erklæringen.

5. Vi gjør en innsats for fellesskapet.
Ingen er over fellesskapet. Vi tar alle de individuelle hensyn som den enkelte elev trenger, men aldri på bekostning av andre.

Campens ledelse vil alltid være synlig og tydelig. Staben vil bestå av kompetente voksne, med høy legitimitet både faglig og personlig. De vil være rollemodeller og forbilder som guttene kan identifisere seg med, respektere og se opp til.