GUTTAS CAMPUS

Guttas Campus er en 14 dagers intensiv læringscamp med mentorordning i halvannet år etter campen. Målgruppen er gutter i 9. klasse som opplever skolen som utfordrende og som ønsker å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig. Deltakelse er helt frivillig og gratis. 46 gutter fra Oslo fikk delta på Guttas Campus 2019, og vi har som mål at 50 nye gutter i Oslo får samme tilbud i 2020 i tillegg til 50 gutter i Vestland!

Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen. Det legges vekt på både faglig, personlig og sosial læring. De voksne møter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Gutta skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål.

Etter campen får hver gutt en personlig mentor, en voksenperson som skal støtte gutten gjennom året i 10. klasse, og følge ham i den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

Vårt hovedmål er å støtte og motivere gutter med å fullføre videregående skole.

Våre delmål er:
- øke motivasjonen for læring
- tilegne seg gode arbeidsvaner
- personlig og sosial vekst og læring
- trivsel og velvære

Mange gutter trenger hjelp til å etablere gode vaner og tette faglige hull for å være best mulig rustet til videregående skole. Vil du være med og hjelpe? Bli mentor i Guttas Campus!
Les mer om mentorordningen her:

Et lite innblikk i Guttas Campus

LIVET PÅ CAMPUS

Campen er preget av aktivt læringsarbeid, klare forventninger og gjensidige avtaler. Alle lærings-aktivitetene har tydelig struktur og tydelige mål, og er tilpasset den enkelte.

Aktivitetene bygger på fem hovedprinsipper:

1 – Vi forventer det beste – hver gang.

Her har vi høye ambisjoner og forventninger til alle. De fleste av guttene vil sannsynligvis se på skole og læring som lite spennende og ha én eller flere uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; for lite søvn, mange timer ved dataskjerm, uregelmessige måltider eller for lite fysisk aktivitet. Her vil guttene få minst 8 timers søvn, solide og sunne måltider, mye fysisk aktivitet, konkurranser og lek. Det legges stor vekt på positivt samvær og arbeid som gir energi.

2 – Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser.

Elevene skal finne ut, sammen med lærerne, hvordan de lærer best. Undervisningen er meget differensiert, slik at den enkelte får hjelp til presis det han trenger hjelp til. Hovedmålet er å lære å lære.

3 – «Karaktertrekk» gjør den store forskjellen. Og de kan læres.

De 7 «karaktertrekkene» vi vil arbeide kontinuerlig med er:

  • Selvkontroll
  • Engasjement
  • Viljestyrke
  • Sosial kompetanse
  • Takknemlighet
  • Nysgjerrighet
  • Optimisme

Dette er de karaktertrekkene som har sterke føringer på evnen til å lære. Guttene får kontinuerlig tilbakemelding om hvordan de ligger an på disse karaktertrekkene, og man diskuterer hva som er viktigst for dem og hvordan de kan bli bedre. Laglederne har i løpet av leiren fire individuelle samtaler med guttene og utviklingen av deres karaktertrekk.

4 – Du velger selv. Og ditt valg forplikter.

Guttene har undertegnet en avtale om at de vil delta fullt og helt, og godta premissene for deltakelse. Foreldrene har også underskrevet avtale.

5 – Vi gjør en innsats for fellesskapet.

Ingen er over fellesskapet. Vi tar alle de individuelle hensyn som den enkelte elev trenger, men aldri på bekostning av andre.

Campens ledelse vil alltid være synlig og tydelig. Staben vil bestå av høyt kompetente voksne, med høy legitimitet både faglig og personlig. De vil være rollemodeller og forbilder, som guttene kan identifisere seg med, respektere og se opp til.

Hvem står bak?

Guttas Campus ble stiftet i 2018 i regi av Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse, som også del-finansierer selskapet.

Selskapet er et ideelt aksjeselskap med ikke- økonomisk formål og kan ikke dele ut utbytte til sine aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med formålet. Guttas Campus bygger på erfaringer som er gjort i «DrengeAkademiet» i Danmark, som springer ut av Løkkefonden. Løkkefonden har mange års erfaring fra lignende programmer. De deler sin kompetanse og erfaringer med oss, og var også tilstede under campen i 2018 og 2019.

Prosjektgruppen for Guttas Campus består av:
 Omar Mekki, Per Tronsmo, Magne Raundalen, Marco Elsafadi, Kristian Hulmose Nørgaard, Christina Berman, Emad Salha og Per Øyvind Hammerstad.

Samarbeidspartnere