Et undervisningsopplegg om karakterstyrker

 

 • 14 leksjoner om karakterstyrker på ungdomstrinnet med lærerveiledning
 • Plakater om karakterstyrkene som kan henges opp på skolen
 • Loggbok for elevene til egenvurdering og støtteverktøy for elevsamtaler
 • Veiledningshefte for foreldre med generelle råd og informasjon om karakterstyrkene

 

Omfang og forankring

Den enkelte skole kan velge å innføre hele eller deler av programmet på et antall klasser, et helt trinn eller på hele skolen. Velges ett trinn, vil vi anbefale 8. trinn slik at skolen kan etablere en praksis der opplegget blir en del av oppstartprogrammet for elevene. For 9. og 10. trinn kan det da senere lages et oppfølgingsprogram. Det kan være gunstig å starte programmet for elevene ved skolestart. Programmet må være forankret i skoleledelsen og vil rette seg mot alle ansatte i skolen.

Grunnpakken:

 • Planleggingsmøter mellom skoleledelsen og Guttas Campus i god tid før oppstart
 • Kickoff-møte med hele personalet der konseptet presenteres (3 timer)
 • Kickoff-samling med elevene ved skolestart
 • Oppfølgingssamling med erfaringsutveksling (1,5 time)
 • Modellering av en økt med karakterstyrkene med elevene
 • Veiledningsmøter underveis i arbeidet med Grunnpakken
 • Lærerveiledning med Power Point presentasjon for syv karakterstyrkemoduler (14 leksjoner á 30 minutter)
 • Fri bruk av Guttas Campus konseptplakater
 • Veiledningshefte til foreldre

Vi kan også tilby:

 • Foreldremøte/temakvelder med temaer om ungdom og foreldrerolle
 • Fagsamlinger i metodikk hhv regning, lesing og skriving
 • Fri bruk av programvarene til Frontread og Wizkids og opplæring av personalet
 • Flere Kickoff-samlinger
 • Tilbud om ekstra veiledning
 • Inspirasjonsforedrag for elever og lærere med temaer om ungdom, forventninger og grensesetting

 

Interessert? Ta kontakt med:

Prosjektleder Per Øyvind Hammerstad
Telefon: 992 35 111
E-post: peroyvind@guttascampus.no

Våre konseptplakater til inspirasjon og fri bruk:

Les mer om arbeid med karakterstyrker her: