Guttas Campus-konferansen 2023 Oslo og Bergen

Gutter på randen – av klasserommet
Konferansen retter søkelyset mot en sentral samfunnsutfordring i Norge: Mange unge gutter faller ut av skole, arbeids- og samfunnsliv.

Gjennom innlegg fra fagpersoner og praktikere fra ulike fagområder, og ikke minst fra gutta selv, skal vi belyse:

  • Hvorfor er det flest gutter som har disse utfordringene?
  • Hva er konsekvensene av dette?
  • Hva kan vi gjøre med det?

…og hvordan går det med de som har vært med i Guttas Campus? Hva mener gutta selv om hva de trenger?

Målet med dagen er å fremme nyttige, faglige innspill, og inspirasjon til arbeidet for vårt felles mål: At flere gutter skal oppleve motivasjon, økte faglige prestasjoner og trivsel på skolen som gjør at de mestrer livene sine og fullfører videregående utdanning.

Konferansier i Oslo og Bergen: Nils & Ronny

PROGRAM OSLO

PROGRAM BERGEN

Byråd Usman Mushtaq

Åpning Oslo v/Byråd Usman Mushtaq

Byrådsleder Rune Bakervik

Åpning Bergen v/Byrådsleder Rune Bakervik

Guttas Campus

Guttas Campus

Hva har vi gjort, hva har vi lært, hva har vært lurt? 

Sesjon 1
Daglig leder og campsjef innleder om hvorfor og hvordan Guttas Campus ble etablert. Videre ønsker vi å ta konferansedeltakerne med på spennende møter med lærere og miljøarbeidere som brenner for Guttas Campus. De beskriver pedagogisk tilnærming, arbeidsmetodikk og evaluering. Guttene selv blir også invitert på scenen for å dele sine erfaringer og opplevelser ikke minst fra jobbingen med fag og karakterstyrker. Via personlige historier, bilder og film skal konferansedeltakerne tas med på innsiden og få direkte innblikk i livet på camp og hvordan involverte voksne og gutter opplever det.

Presentasjon Guttas Campus del 1 finner du her

Filmopptak av foredraget til Guttas Campus Del 1

Sesjon 2
Hva gjør Guttas Campus for deltakerne på lengre sikt? Det er tid for å lytte til gutter som har deltatt på Guttas Campus tidligere år, og hva sier foreldre og lærere om utbytte etter camp? Guttas Campus jobber tett med skoleverket for oppfølging, gode tilpassede løsninger og informasjon/kurs om våre arbeidsmetoder med både faglig og personlig utvikling.

Presentasjon Guttas Campus del 2 finner du her

Filmopptak av foredraget til Guttas Campus Del 2

Guttas Campus

Guttas Campus

Hva har vi gjort, hva har vi lært, hva har vært lurt? 

Sesjon 1
Daglig leder og campsjef innleder om hvorfor og hvordan Guttas Campus ble etablert. Videre ønsker vi å ta konferansedeltakerne med på spennende møter med lærere og miljøarbeidere som brenner for Guttas Campus. De beskriver pedagogisk tilnærming, arbeidsmetodikk og evaluering. Guttene selv blir også invitert på scenen for å dele sine erfaringer og opplevelser ikke minst fra jobbingen med fag og karakterstyrker. Via personlige historier, bilder og film skal konferansedeltakerne tas med på innsiden og få direkte innblikk i livet på camp og hvordan involverte voksne og gutter opplever det.

Presentasjon Guttas Campus del 1 finner du her

Filmopptak av foredraget til Guttas Campus Del 1

Sesjon 2
Hva gjør Guttas Campus for deltakerne på lengre sikt? Det er tid for å lytte til gutter som har deltatt på Guttas Campus tidligere år, og hva sier foreldre og lærere om utbytte etter camp? Guttas Campus jobber tett med skoleverket for oppfølging, gode tilpassede løsninger og informasjon/kurs om våre arbeidsmetoder med både faglig og personlig utvikling.

Presentasjon Guttas Campus del 2 finner du her

Filmopptak av foredraget til Guttas Campus Del 2

Inger Bergkastet, forfatter, lærer og spesialpedagog

Inger Bergkastet

Systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø. Hva har vi erfart?
For å skape og vedlikeholde et trygt og godt skolemiljø for alle elever er det mange faktorer som har betydning. Hvilke faktorer er det vanskelig å komme utenom for å lykkes i dette arbeidet? Erfaringer fra praksis.

Presentasjon Inger Bergkastet finner du her

Filmopptak av foredraget til Inger Bergkastet

Martin Flatø, forsker PhD, Folkehelseinstituttet

Martin Flatø

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

På slutten av ungdomsskolen gjør jenter det bedre enn gutter i nesten alle fag. Dette har en rekke mulige konsekvenser for fullføring av videregående opplæring, arbeids- og familieliv, psykisk helse og dødelighet videre i livet. Hva kan være årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og hva kreves for å motvirke disse?

Presentasjonen Martin Flatø finner du her

Kathrine Løken, professor NHH

Kathrine Løken

Helse, kriminalitet, ungdom og dropout
Det er en sterk sammenheng mellom god helse, lite kriminalitet og å gjennomføre utdanningsløp. Men hvordan henger disse tingene egentlig sammen og hva kan politikere gjøre for å flere gjennom utdanningsløp? I dette foredraget vil jeg kaste lys over disse spørsmålene med eksempler fra egen og kollegaers forskning.

Presentasjon Kathrine Løken finner du her

Filmopptak av foredraget til Kathrine Løken

Terje Ogden, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Terje Ogden

Hva virker for gutta? 
Temaet gutter og jenter kommer regelmessig på dagsordenen i media, og handler gjerne om at guttene gjør det dårligere enn jentene på skolen, og at de oftere får hjelp i skolen og av helse- og omsorgstjenestene. Guttene presterer dårligere i de fleste fag og de tilpasser seg dårligere elevrollen enn jentene. Debatten om kjønnsforskjeller i skolen ganske opphetet, og noen mener at de finnes en anti-læringskultur blant gutter.  Så hva er det som får gutter til å fungere i skolen? Og er skolens undervisning og læringsmiljø tilpasset guttenes behov?

Presentasjonen Terje Ogden finner du her

Kjersti Owren, forfatter og tidligere mobbeombud

Kjerstin Owren

Felles mestringsopplevelser og meningsfull tilhørighet
Alle mennesker har et behov for å høre til og en frykt for å bli ekskludert. Hva kjennetegner et fellesskap hvor deltakerne opplever høy mestringstro knyttet til egen og andres utvikling?

Presentasjon Kjerstin Owren finner du her

Filmopptak av foredraget til Kjerstin Owren

 

Kathrine Løken, professor NHH

Kathrine Løken

Helse, kriminalitet, ungdom og dropout
Det er en sterk sammenheng mellom god helse, lite kriminalitet og å gjennomføre utdanningsløp. Men hvordan henger disse tingene egentlig sammen og hva kan politikere gjøre for å flere gjennom utdanningsløp? I dette foredraget vil jeg kaste lys over disse spørsmålene med eksempler fra egen og kollegaers forskning.

Presentasjon Kathrine Løken finner du her

Filmopptak av foredraget til Kathrine Løken

Marco Elsafadi, relasjonshøvding

Marco Elsafadi

Elsk meg mest når jeg fortjener det minst
Oppførselen til en sårbar ungdom er en konsekvens av hvordan ungdommen har det. Når en ungdom utfordrer, avviser, krenker eller truer, så er det et desperat forsøk på å finne en løsning i usikkerheten som herjer inni dem. Det er nettopp da det er viktigst å være en trygg voksen som tåler dem og kan tilby veiledning. Å klare å like en ungdom som oppfører seg uspiselig er lettere sagt enn gjort. Men det kan trenes på, og alt vi trener på blir vi bedre på. Marco skal gjennom foredraget dele historier fra samspillet med sårbare ungdommer, og
dele noen enkle råd til hvordan vi kan trene på dette.

Filmopptak av foredraget til Marco Elsafadi

Kjersti Owren, forfatter og tidligere mobbeombud

Kjerstin Owren

Felles mestringsopplevelser og meningsfull tilhørighet
Alle mennesker har et behov for å høre til og en frykt for å bli ekskludert. Hva kjennetegner et fellesskap hvor deltakerne opplever høy mestringstro knyttet til egen og andres utvikling?

Presentasjon Kjerstin Owren finner du her

Filmopptak av foredraget til Kjerstin Owren

 

Marco Elsafadi, relasjonshøvding

Marco Elsafadi

Elsk meg mest når jeg fortjener det minst
Oppførselen til en sårbar ungdom er en konsekvens av hvordan ungdommen har det. Når en ungdom utfordrer, avviser, krenker eller truer, så er det et desperat forsøk på å finne en løsning i usikkerheten som herjer inni dem. Det er nettopp da det er viktigst å være en trygg voksen som tåler dem og kan tilby veiledning. Å klare å like en ungdom som oppfører seg uspiselig er lettere sagt enn gjort. Men det kan trenes på, og alt vi trener på blir vi bedre på. Marco skal gjennom foredraget dele historier fra samspillet med sårbare ungdommer, og
dele noen enkle råd til hvordan vi kan trene på dette.

Filmopptak av foredraget til Marco Elsafadi

Hva sier foreldre og lærere?