PÅMELDINGSFRISTEN ER UTLØPT!

 

Har du lyst til å være med på Guttas Campus 2019? 

  • Går du i 9. klasse på en skole i Oslo kommune?
  • Henger du etter i lesing, skriving eller matematikk og ønsker å gjøre noe med det?
  • Er du klar for å bruke 13 dager av sommerferien din med 49 andre gutter?

Guttas Campus er en intensiv læringscamp hvor du får hjelp til å utvikle deg faglig, personlig og sosialt. Vi garanterer deg ny kunnskap, nye venner og opplevelser for livet.

Det er gratis å delta!

Du må delta på introcampen 8.-9.juni 2019 på Hadeland Folkehøgskole og på selve læringscampen 23. juni til 5.juli 2019 samme sted. Som endel av ordningen skal du også delta på en 1 ½ årig mentorordning for å jobbe videre med det du har lært på campen.

Du søker opptak sammen med dine foreldre/foresatte. Frist for å sende inn søknad er 25.mars 2019, og du får beskjed om du har fått plass i uke 15.

Har du spørsmål ta kontakt på post@guttascampus.no/ 940 90 288

Merk: når du fyller ut og sender inn søknadsskjema erklærer du at du er innforstått med Guttas Campus sin personvernerklæring

 

SØKNADSSKJEMA GUTTAS CAMPUS 2019