Mentorsentre

 

Etter læringscampen får guttene gruppementoring i halvannet år. 2 ganger i måneden møtes guttene på mentorsentre hvor vi vil støtte og motivere dem til å opprettholde de gode vanene fra læringscampen, få leksehjelp, faglig påfyll, arbeide videre med karakterstyrkene og sosialt samvær. Mentorsentrene er bemannet av staben i Guttas Campus.